teisipäev, 6. oktoober 2015

EKRE hakkas koguma inimeste isikuandmeid

Täna paljudele postkastidesse saabunud EKRE üleskutse seista koos massiimmigratsiooni peatamise eest on mõeldud ilmselt lihtsalt inimeste isikuandmete kogumiseks, et hakata neile hiljem oma poliitspämmi saatma.

"Meie eesmärk on, et Eesti rahvas saaks ise otsustada meie immigratsioonipoliitika üle rahvahääletusel," väidab ekrelaste juht Mart Helme allkirjastamiseks saadetud petitsioonile lisatud kaaskirjas, kuid ei petitsioonist endast, Helme kaaskirjast ega ka kusagilt mujalt ole võimalik leida kõige olulisemat: seda küsimust, mis tahetakse rahvahääletusele panna.

Petitsiooni tekst ütleb lihtsalt: "Nõuan rahvahääletust, et immigratsiooni- ja pagulaspoliitika oleks Eesti rahva kontrolli all. Immigratsioon ei tohi ületada senist taset."

Selline üldsõnalisus jätab paljud otsad lahtiseks.

Immigratsioon ise on ju väga lai mõiste, mille alla mahub ka Euroopa Liidu piires toimuv kodanike asumine ühest liikmesriigist teise. Kui EKRE ka seda piirama tahab hakata, siis kuidas? Mida selleks täpselt teha tahetakse?

Teiseks, nõudmine, et immigratsiooni- ja pagulaspoliitika oleks Eesti rahva kontrolli all, ei välista automaatselt toetust sellele, et Euroopas lepitaks kokku ühises immigratsiooni- ja pagulaspoliitikas, mis on Schengeni ruumi kuuluda soovivatele riikidele kohustuslik. Neid kaht asja on võimalik ühildada ja näiteks minu arvates peakski seda tegema, sest praegune poliitika killustatus selgelt võimendab Euroopas täna selles osas esinevaid probleeme.

Kui riikidel on vabadus valida, kas järgida ühist poliitikat, mille kujundamises nad saavad ka ise osaleda, või Schengeni ruumist lahkuda, siis ongi immigratsiooni- ja pagulaspoliitika jätkuvalt rahvaste endi kontrolli all (a la Sarkozy plaan).

Tuleb lihtsalt anda endale aru, et Schengeni ruum ei saa pikalt püsida ilma selles osas ühise poliitikani jõudmata. Ja siis tulekski kõigil riikidel otsustada, kas see poliitika omaks võtta või Schengeni ruumist lahkuda.

EKRE petitsioon kahjuks seda võimalust inimestele ei tutvusta.

Ja kuna absoluutselt mitte kusagilt ei ole võimalik leida konkreetset küsimust või küsimusi, mis rahvahääletusele tahetakse panna, siis tekib kahtlus, et neid küsimusi ei olegi olemas – see petitsioon on lihtsalt vahend inimeste isikuandmete kogumiseks.

Helme isegi tunnistab täiesti avameelselt: "Minu eesmärk ei ole mitte lihtsalt suure hulga allkirjade kogumine, vaid tõelise rahvaliikumise käivitamine ja seeläbi valitsuse üldrahvaliku surve alla panemine." Petitsiooni allkirjastajad aga annavad omakorda tema erakonnale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks.

Lahtiseletatult: EKRE hakkab saatma kogutavatele aadressidele edaspidi poliitspämmi, sest selle petitsiooni allkirjastamisega näitab inimene, et kuulub nende potentsiaalsete valijate hulka ehk sellesse valijagruppi, mis väärib EKRE silmis kõrgendatud tähelepanu.

Lõpuks jääb aga ju ikkagi lahti küsimus: Milline täpselt on EKRE plaan immigratsiooni- ja pagulaspoliitika osas? Milline on see konkreetne küsimus, mille pärast seda rahvahääletust korraldada tahetakse? Või kas seda tegelikult üldse tahetakse, kui ei ole suudetud mõelda välja isegi küsimust?

Jutuajamine poliitikuga sotsiaalmeedias

Mõnikord räägitakse, et sotsiaalmeedia toob poliitikud rahvale lähemale, võimaldades neil kodanikega otse suhelda, aga mina küll ei viitsi tavaliselt Facebookis poliitilistes aruteludes osaleda, sest liiga sageli kumab neist läbi, et poliitikud ei valda kõnealuseid teemasid ja neil puudub nende vastu isegi sügavam huvi, ollakse kinni mingites oma jutupunktides ega olda tegelikult valmis sisulisteks aruteludeks.

Näiteks pühapäeval viskas Facebook mulle ette Tõnis Paltsi postituse, milles ta oponeeris Indrek Tarandi ideele (ma ise ei kuulu seal neist kummagi jälgijate hulka), et erakonnad peaksid elatuma ainult liikmemaksudest.

Palts leidis, et see "on lihtsalt üks proletaarne populislik jura. Sellel, et erakonnad elatuvad kolmest allikast, liikmemaksudest, riigi toest ja spnsorite toest on oma mõte. Tõsi see liikmememaksude osa võiks olla suurem proportsionaalselt. Ja minu meelest peaks liikmemaks olema kohustuslik. See tekitab liikmetel suurema nõudlikuse ja juhtkonnal suurema vastutustunde liikmete eest. Selle saavutamiseks võiks olla riigi osalus seotud liikmemaksude laekumisega näiteks."

Kuna teema puudutas otseselt seda valdkonda, mille eest ma MTÜ Radikaaldemokraadid juhatuse liikmena seisma peaksin, siis sai seal siiski seda asja veidi kommenteeritud.

Mina: "Erakondade riigipoolse rahastamise sidumine liikmemaksude tasumisega võib ju viia pettusteni liikmemaksude tasumise osas (nende tasumiseks kasutatav raha võib tulla hoopis mustast kassast, mitte liikmete endi taskust). Kõige parem, lihtsam, loogilisem ja pettusi välistavam viis on siduda rahaeraldised selgelt valijate häältega (iga Riigikogu valimistel saadud hääl annab erakonnale näiteks kümme või viis eurot aastas). See muudaks erakondade riigipoolse rahastamise kindlasti ka paljudele valijatele arusaadavamaks ja vastuvõetavamaks. Raskuspunkti liikumine erarahastusele ähvardaks viia plutokraatiani, nagu näitab praktika Ameerika Ühendriikides: http://thehill.com..."

Palts: "Lugupeetud Andres Laiapea, aga nii ju just täna on. Ja see on liiga lineaarne. 1. tekitab see soovi riigikogu kohast kui ärist. 2. aitab kaasa stagneerumisele ja uute jõudude mitte sisse pääsemisele. Siin tuleks vähendada lineaarsust, toetada joone alla jääjaid. Samuti tuleks arvesse võtta kohalik tase. See, et soodustab pettusi on jama. Iga regulatsioon soodustab pettusi."

Mina: "Ei, täna nii ei ole, täna on rahaeraldised seotud mitte valijate häältega, vaid kohtadega Riigikogus, lisaks pudistatakse veidi ka sealt välja jäänutele. Kui täna määravad Riigikogus esindatud erakonnad endale tehtavate eraldiste suuruse igal aastal ise, kutsudes sellega esile pahameelt paljudes kodanikes, kes näevad selles õigustatult huvide konflikti, siis nende sidumine valijate häältega võimaldaks panna vastava summa, mis iga hääle eest saadakse, kirja juba erakonnaseadusesse – sellega väheneks oluliselt kära erakondade riigipoolse rahastamise ümber. Ühtlasi näidataks sellega, et kõrgem võim kuulub tõesti rahvale, valijatele.

Selleks, et süsteemi ei hakataks kuritarvitama lihtsalt riigipoolsete rahaeraldiste saamiseks, peaks neid edaspidi võimaldama loomulikult ainult parlamenti pääsenud erakondadele (sellega võiks kaasneda muidugi üleminek ühele üleriigilisele valimisringkonnale, kus künniseks on 1/101 kehtivaks loetud häältest ja kohad jaotatakse erakondade vahel proportsionaalsuse põhimõtte alusel). Kaks erakonda juba tõestasid käesoleval aastal ilmekalt, et parlamenti pääsemiseks ei ole Eestis vaja suurt riigipoolset rahastust. Aga riigipoolne rahastus on vajalik selleks, et seadusi ei ostetaks raha eest.

Pettustega on nii, et mõni regulatsioon loob nende jaoks soodsama olukorra kui teine."

Palts: "Lugupeetud Andres Laiapea, teie pakutu viib erakordse populismi vohamisele. Rahvas ei ole kahjuks tark. Näiteks minu arvates on 40 protsenti tallinlastest pururumalad ja seda intellektuaalsuse testi viiakse tallinas läbi kord nelja aasta tagant. Kasellel piirkondade süsteemil on oma mõte. Aga mul ei ole aega seda siin tõesti lahti kirjutada, te leiate kindlasti selle kohta ka internetist seletusi."

Mina: "Tõe kriteerium on praktika. Soovitan teil tutvuda lähemalt teiste riikide kogemustega. Minu poolt pakutud erakondade rahastamise süsteemile sarnanev on kasutusel näiteks Saksamaal, valimissüsteemile sarnanev Hollandis. Ei saa öelda, et seal toimuks täna hullem populismi vohamine kui Eestis."

Ma ei usu, et Palts nüüd nende teiste riikide kogemustega (maailmas on tehtud kõnealustel teemadel arvukalt mahukaid uuringuid ja analüüse) tutvuma vaevub.

Samas stiilis ning kohati osaliselt isegi täpselt sama sisuga jutuajamisi on olnud viimastel aastatel Eestis poliitika ümber sehkendajatega erinevas vormis kümneid. Ja see on juba muutunud kohutavalt tüütuks, tekitades tunde, et ma lihtsalt raiskan oma aega, kui üritan neile midagi selgitada, sest neid need teemad tegelikult ei huvita.

esmaspäev, 5. oktoober 2015

Teiste kogemusi kohvijoomise mahajätmisega

Paistab, et puudutasin siin oma paraneva kofeiiniku mälestustega laiemalt olulist teemat, sest eile tuli sellele vastukaja juba mitmetelt inimestelt, kes on samuti kohvi joomisest loobunud või plaanivad seda teha (kuna maailma ähvardab hiiglaslik kohvidefitsiit, siis ongi praegu selleks paras aeg). Allpool on toodud üks pikem kiri, milles kirjeldatud kogemused erinevad osaliselt minu omadest ja võivad sellel raskel teel samuti abiks olla.

Tere,

Kuna Sul blogis muud võimalust vastata pole (FB ma ei kasuta), siis kriban kirja.

Ja et "kofeiiniku mälestused" on põnev postitus ning "hingelähedane" teema, siis omalt poolt sellised read:

Nimelt, ma jätsin ka kohvijoomise maha. 2,5 aastat tagasi. Ma arvan, et tervise mõttes on see otsus suuruselt ja olulisuselt teisel kohal selle järel, et 99a loobusin ka suitsetamisest. Olin selleks ajaks koninud 8a... päris varajasest east :(

Mis mind siis ajendas. Ma olen pool oma tööeast olnud programmeerija ning see tähendas puhtalt vajadust kofeiini muuta arvutikoodiks (5-6-7 tassi päevas). Kohvijoomise algusajad pärinevad samuti lapsepõlvest. Kodus ikka sai ka kohvi joodud ja kui maal tädi juures olime, siis seal pandi hommikul suur (!) pada pliitale, ja keedeti kohvi-viljakohvi segu. Seda lürbiti päev otsa, ja eriti hea oli piimaga. See kõik jätkus gümnaasiumi ajal, ülikoolis ja siis, nagu juba lugeda, hiljem tööpostil. Kui algul oli ehk pool lusikat puru, siis viimased aastad oli ikka kaks-kakspool lusikatäit per tassitäis "pätikohvi".

Ja nüüd siis, umbes neli-viis aastat tagasi, kus esimene noorus juba seljataga, hakkas esmalt pihta see, et hommikune "käimasaamine" eeldas kahte-kolme tassi kohvi. Et mõju taastada, tegin vahepeal kohvivabu nädalaid... nii aastas kaks-kolm korda. Ühest küljest täiesti sõltlase laager – kolm päeva metsikult pea valutas, neljas oli juba enam-vähem ning nädala lõpuks tundsin ma ennast juba inimesena. Ja siis teise nädala alguses, see esimene kohvi... oi see maitses hea ja mõjus kiiresti ja hästi...

Aga siis hakkas asi hullemaks minema. Hommikul ärkad, esimene tunne – väsinud. Käed hakkasid väga kergelt ära surema – näiteks magama minnes kätt padja alla ei saanud panna. Pidev vähkremine ja küljekeeramine. Massöör soovitas selle vastu magneesiumit võtta, mis tõesti aitas (seda hakkasin ma hiljem rohkemgi tarbima, kuna hakkasin rohkem jalgratast sõitma, ja et krampe ei tuleks). Üritasin limiteerida kohvijoomist algul kolme tassini päevas ja enne kella kolme lõunaajal, kuni selleni et üks-kaks tassi päevas enne kella 12. Ja ikka oli kehva. Siis sai see otsus tehtud ja ütleme, et elu on nüüd lill. Ma küll ei kolinud ära kakao peale, vaid joon nüüd musta teed. Selles on ka kofeiin, aga lahjemal kujul ning selle kahe ja poole aasta jooksul pole enam selliseid jamasid olnud kui kohvi joomise ajal.

Ja siis meenutan ühte poolsugulast... kes rääkis kuidas hommikul ei saa enne mõtetki käima, kui kaks SUURT tassi kohvi joodud. Tema puhul ma veel ei osanud oma kogemust rääkida, kuna ma olin ise ka veel kohvijooja, küll aga olen oma kogemust teistele jaganud. Mitte-kohvijoojaid neist küll veel pole saanud, aga eks igaüks jõuab oma tõdede ja avastusteni omal ajal.

Millest kahju on see, et ma avastasin külm-press-kohvi liiga hilja. See valmistamine võtab hullult aega (kui õhtul alustada, siis hommikul saab juua), aga maitseb hoopis mõnusamalt kui kuumalt tehtud kohv. Kogu selle (mahajäetud) aja jooksul ma olen ikka mõned kohvid nüüdseks joonud... tavaliselt koos kaasaga, kui kohvikusse satume, ja tema latte võtab, siis ma libistan vaikselt vast veerandi omale, ja suvel ühest pulmast, hiline tagasisõit oli, et tee peal ikka silm lahti oleks – ohtra piimaga pulmakohvi. See maitses hea :)

pühapäev, 4. oktoober 2015

Paraneva kofeiiniku mälestused

Lõpetasin paari kuu eest kohvi joomise. Olen teinud seda ka varem, aga nüüd ilmselt jäädavalt. Ei saa öelda, et ma oleksin kohvist mingis rängas sõltuvuses olnud, aga selle joomine oli kindlasti väga kaugele arenenud ja sügav harjumus.

Alguse sai see kunagi lapsepõlves. Ma mäletan, et maal vanaema ja vanaisa juures anti meile esialgu ainult viljakohvi rohke piimaga – lahustuvat kohvi päris lastel juua ei lubatud, öeldi olevat liiga kange.

Vahepeal, kui valitses suur defitsiit (80-ndate lõpp, 90-ndate algus), sai isa Leningradist turult, kus käis siis kartulitega raha tegemas, suure kotitäie rohelisi kohviube, mida ema hiljem kodus tavalise gaasipliidi ahjus röstis.

Kohvi oli alati kohal, kui keegi külla tuli või külas käidi. Kohvi kättesaadavuse paranedes sai sellest kiiresti igapäevane seltsiline; selle joomisest omamoodi rituaal, mille ka mina sujuvalt omaks võtsin.

Hiljem see kõik üha süvenes. Kohvist sai vahend, mis aitas vajaduse korral ärkvel püsida. Kohvikutest kohad, kus inimestega (erinevatel põhjustel) kokku saada.

Tuleb tunnistada, et see kohvitamine täitis ilmselt olulist sotsiaalset funktsiooni, nagu osade puhul suitsetamine, alkoholi või muude meelemürkide tarvitamine.

Proovisin ära kõikvõimalikud erinevad kohvid. Vahepeal jõin ainult musta kohvi, külma, ilma suhkruta, siis hoopis tulist, kanget ja magusat. Vahepeal ainult kaputšiinot. Põhiliselt aga tavalist, piima ja suhkruga.

Lõpuks jõin kohvi nagu vett (kujundlikult öeldes, sest paljast vett ma küll palju ei joonud), normiks oli umbes liiter päevas.

Olen varemgi kohvi joomise korduvalt mõneks ajaks lõpetanud, joonud selle asemel teed või kakaod, kui olen tundnud, et olen oma kohvinormi enda elu jooksul juba täis joonud, aga hiljem ikka uuesti alustanud, sest harjumuse jõud on suur, ümbritsev keskkond kallutab seda järgima ja midagi peab ju jooma.

Nüüd suureks kohvijoodikuks tõenäoliselt enam ei hakka, sest tegelikult see mõjub ikkagi halvasti: hambad lagunevad lõpuks ära ja kukuvad suust välja – ma hoian neid auke nüüd enda jaoks meeldetuletusena, et sellele vanale harjumusele rohkem järele ei annaks.

Alguses asendasin kohvi kakaoga, aga kui pakk tühjaks sai, siis loobusin ka sellest, sest kohvi asendamine kakaoga on ju sisuliselt sama nagu heroiini asendamine metadooniga. Kakao pealt läksin üle kamale.

Praegu olen astumas viimast sammu, mis tähendab seda, et edaspidi kavatsen piirduda mahla, morsi ja tavalise kraaniveega. Tuju on hea. Üks kahjulik harjumus jälle vähem.

laupäev, 3. oktoober 2015

YouTube, reklaamitulu ja muusikaturundus (järjekordne heietus)


Briti singlitabeli kuulamisel sai nüüd läbitud aasta 1964, mille kohta tehtud esitusloend tuli minu arvates päris hea (sama kehtib loomulikult ka kõigi eelnenute kohta:). Ülal on toodud aga üks laul, mis sellest välja jäi, et saaksin postitada selle siia.

Nädal tagasi avaldatud heietuse peale sain vahepeal ühe kirja, milles avaldati arvamust, et ma ei tea YouTube-is reklaamide pealt raha teenimisest midagi, inimesed teenivat sellega täiesti korralikult jne.

Jah, ei ole seda nüüd kuidagi eraldi uurinud. Aga üks vana tuttav, kes on viimastel aastatel võidelnud aktiivselt selle eest, et USA raadiojaamad hakkaksid laulude mängimise eest ka esitajatele autoritasu maksma (praegu seda seal ei tehta), postitab Facebooki aeg-ajalt viiteid ka seda teemat käsitlevatele artiklitele, mida ma olen mõnikord siiski lugenud.

Näiteks eelmisel nädalal oli alles üks jutt, kus ühe rahvusvahelise megahiti kaasautor kurtis, et see laul tõi konkreetselt talle sisse ainult 90 dollarit miljoni kuulamise kohta.

Eestis ei jagune ühe laulu pealt teenitavad summad tavaliselt ehk nii paljude osaliste vahel, aga need on ka oluliselt väiksemad, sest kuulamiste arvu siin üldiselt miljonites ei mõõdeta.

Ma ei tea ega kavatse hakata uurima, kui palju Eesti artistid YouTube-is täpselt teenivad. Kui inimesed neid summasid tõesti avalikustada tahavad, siis ei ole selleks kindlasti vaja minu abi. Aga mingid megasissetulekud need ilmselgelt ei ole.

Ja see on ka loogiline, sest veeb on reklaame nii täis, et publik ei pane neid sageli enam tähelegi – kui nende kasutegur on väike, siis ei saa nende pealt ka palju teenida.

YouTube on enamasti oluline eelkõige ikkagi mitte sissetulekute allikana (need ei ole seal nii suured), vaid seetõttu, et see on nagu tänapäeva MTV, kus olemine aitab lihtsalt pildile pääseda ja seal püsida, kontakte luua, fänne hoida ja neid juurde koguda.

PS. Enya postitas eile õhtul lühikese videolõigu, millest paistab, et peagi on temalt oodata uut materjali. Ma isegi ei mäletanud enam, et tema kanali kunagi tellinud olin (eelmised videod on laetud sinna kuus aastat tagasi), aga kuna ma seda tegin, siis sain selle kena uudise kohe kiiresti teada. Samuti on ta kolinud sisse Twitterisse.

reede, 2. oktoober 2015

Tehnilistest võimalustest Riigikogule pöördumiste esitamiseks

Eile juhtus selline veider asi, et digidoc.sk.ee jooksis kokku, kui seda üritati kasutada ühe kollektiivse pöördumise allkirjastamiseks. Mina jõudsin oma allkirja enne ära anda ja mingi lahendus on nüüd leitud, kuid sisuliselt tähendab see seda, et Eestis ei olegi hetkel sellist veebikeskkonda, kus oleks mugav koguda nõuetele vastavaid allkirju Riigikogule suunatud kollektiivsetele pöördumistele (petitsioon.ee seda nähtavasti ei võimalda).

MTÜ Radikaaldemokraadid on propageerinud mõtet, et sellise keskkonna võiks luua Riigikogu enda veebilehe juurde. Viimati sai see käidud välja suvel Riigikogu esimehe üleskutse peale saadetud märgukirjas petitsiooniõiguse parandamise kohta:
"Petitsiooniõigust parandaks oluliselt see, kui allkirjade kogumine toimuks edaspidi üksnes elektrooniliselt ja Riigikogu veebikeskkonda loodaks selle tarbeks vastav rakendus, nagu see on olemas näiteks Saksamaa Liidupäeval (http://epetitionen.bundestag.de)."
Riigikogu Kantselei vastas selle peale:
"Kollektiivsetele pöördumistele elektrooniliste toetusallkirjade andmise hõlbustamiseks on Eesti Koostöö Kogu kui Rahvakogu loomist ja tegevust koordineerinud organisatsioon võtnud endale ülesandeks luua lihtne seaduse nõutele vastav virtuaalne keskkond märgukirjade ja kollektiivsete pöördumiste esitamiseks, kus oleks võimalik korraldada ka teksti arutelu ja ettevalmistusfaasi. Riigikogu Kantselei on kaasatud sellesse projekti ühe partnerina, kuid täpsemat teavet nimetatud keskkonna loomisest on võimalik saada Eesti Koostöö Kogult."
Viidatud keskkonna all peetakse silmas praegu veel arendusfaasis olevat CitizenOS-i, mida on nüüd läinud kuul juba vastavatele asjapulkadele esitletud ning mis peaks hakkama täielikult tööle tuleva aasta jaanuaris – eeskujuks on võetud ilmselt DemocracyOS, aga kuidas see täpselt toimima hakkab, seda saame alles näha (loodetavasti).

Samas on siiski kahju, et Riigikogu ei pea vajalikuks luua mingit rakendust kollektiivsete pöördumiste esitamiseks omaenda veebilehele, sest kui neid hakatakse esitama taolise Rahvakogu moodi asjanduse kaudu kusagilt mujalt, siis on tõenäoliselt raske vältida ka sellist vastandumist parlamendiga, mis ilmnes juba Rahvakogu puhul.

Palju loogilisem ja lihtsam oleks sarnane lahendus nagu sakslastel.

neljapäev, 1. oktoober 2015

Kas Ilves hakkab nüüd taas agaralt säutsuma?

ETV "Foorum" oli eile pühendatud nädalavahetusel piiril toimunud vahetusoperatsioonile, laiemalt Eesti-Vene suhetele ja Venemaa tegevusele.
Vahetuse teemal mul siin midagi suurt lisada ei olegi, sest jäämäe veealune osa ei ole täna avalikkusele nähtav.

Mis puudutab Aleksei Dresseni edasist saatust, siis...
Ei või muidugi kunagi ette teada, aga mina ei usu, et temast Venemaal suur avaliku elu tegelane kujuneb. Mõned intervjuud, võib-olla raamat, see on tõenäoliselt kõik.
President Ilves jäi vahetuseni viinud läbirääkimiste viimases faasis Twitteris silmnähtavalt vaikseks, sest väidetavalt ei tahetud neid tema tavapäraste, Venemaa suhtes mitte just positiivselt meelestatud säutsudega ohtu seada.

Mul pole vahet, kas ta säutsub või mitte, sest Ilves on mind enda vastu immuniseerinud, aga kui tema vidin vaibus tõesti selle tõttu, siis võib selles ju näha välisest survest tingitud enesetsensuuri, mis on põhimõtteliselt halb.

Laiemast olukorrast...
Tegelikult on see päris uskumatu, kuidas osad inimesed kardavad nüüd, et Putin teeb nipsu ja sõda Süürias ongi läbi. Kui see ainult oleks nii lihtne!
Tahad midagi kommenteerida? Saada kiri, võta ühendust Twitteris või jäta kommentaar Facebooki.